(1)
Półturzycki, J. Spór O Elżbietę Zawacką – żołnierza I Pedagoga. RA 2015, 21, 317-332.