(1)
Nuissl, E. Sterowanie Edukacją dorosłych (z Niemieckiej Perspektywy). RA 2015, 21, 113-118.