(1)
Zaorska, M. Osoba Z niepełnosprawnością Na Drodze Aktywizacji Zawodowej – Wybrane Problemy a Realia współczesnej rzeczywistości społecznej. RA 2015, 21, 227-236.