(1)
Szymczak, S. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a Planowanie Karier Edukacyjno-Zawodowych, Seria Psychologia I Pedagogika, Nr 324, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, Ss. 340. RA 2021, 28, 213-217.