(1)
Kostyło, H. Pedagogika I Andragogika W służbie Zdrowia. RA 2021, 28, 83-98.