(1)
Litawa, A. Realizowanie Harmonijnej Pasji Jako dziaƂanie Autokreacyjne. RA 2021, 28, 115-126.