(1)
Symonowicz-Jabłońska, I. Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie W Edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, Ss. 416. RA 2021, 27, 246-250.