(1)
Jędrzejak, K. Habilitacja Dra Tomasza Maliszewskiego. RA 2021, 27, 233-235.