(1)
Koss-Goryszewska, M.; Walicka, S. Zastosowanie Krajowej Ramy Kwalifikacji Do Rozwijania umiejętności Podstawowych Przez dorosłych W Irlandii. RA 2021, 27, 107-121.