(1)
Dębska, E.; Gromadzka, M.; Marianowska, A. .; Parlak, D. .; Wojciechowska, Z. . Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Przestrzenie Uczenia Się dorosłych (Spaces of Adult Learning)”, Uniwersytet Warszawski, 5–6 Października 2020 R. RA 2021, 28, 180-189.