(1)
Przybylska, E. Uniwersalizm W Kalejdoskopie Kultur: W Sprawie Edukacji Globalnej dorosłych. RA 2018, 25, 67-80.