(1)
Jurgiel-Aleksander, A. Bycie Rodzicem Jako uczące doświadczenie. Perspektywa Andragogiczna. RA 2018, 24, 75-86.