(1)
Jurgiel-Aleksander, A. Fenomenografia I Jej Poznawcze Konsekwencje W świetle Projektu Na Temat doświadczeń Edukacyjnych dorosłych. Refleksja Badacza. RA 2017, 23, 267-282.