(1)
Góralska, R. Kapitał Emocjonalny W Perspektywie całożyciowego Uczenia Się – ujęcie Adaptacyjne Versus Krytyczne. RA 2017, 23, 83-102.