(1)
Pietkiewicz-Pareek, B. „Iluzoryczna” Walka Z Analfabetyzmem dorosłych W Indiach – Polityka oświatowa. RA 2016, 22, 277-286.