(1)
Nuissl, E.; Przybylska, E. Przekaz Kulturowy W Przestrzeni Publicznej Na przykładzie muzeów. RA 2016, 22, 245-266.