(1)
Stopińska-Pająk, A. Polskie Tradycje Instytucji Edukacji dorosłych W kontekście Uczenia Się całożyciowego. RA 2016, 22, 289-300.