(1)
Golonka-Legut, J. Uczenie Się W Perspektywie biograficzności. Perspektywa Andragogiczna. RA 2016, 22, 101-118.