[1]
Zaorska, M. 2015. Osoba z niepełnosprawnością na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej. Rocznik Andragogiczny. 21, (cze. 2015), 227–236. DOI:https://doi.org/10.12775/RA.2014.016.