[1]
Szymczak, S. 2021. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Seria Psychologia i Pedagogika, nr 324, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 340. Rocznik Andragogiczny. 28, (lis. 2021), 213–217.