[1]
Symonowicz-Jabłońska, I. 2021. Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, ss. 416. Rocznik Andragogiczny. 27, (luty 2021), 246–250. DOI:https://doi.org/10.12775/33271.