[1]
Mazurek, E. 2020. Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych. Rocznik Andragogiczny. 26, (mar. 2020), 199–212. DOI:https://doi.org/10.12775/RA.2019.012.