[1]
Dębska, E., Gromadzka, M., Marianowska, A. , Parlak, D. i Wojciechowska, Z. 2021. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przestrzenie uczenia się dorosłych (Spaces of Adult Learning)”, Uniwersytet Warszawski, 5–6 października 2020 r. Rocznik Andragogiczny. 28, (lis. 2021), 180–189.