[1]
Jurgiel-Aleksander, A. 2017. Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza. Rocznik Andragogiczny. 23, (cze. 2017), 267–282. DOI:https://doi.org/10.12775/RA.2016.014.