[1]
Pietkiewicz-Pareek, B. 2016. „Iluzoryczna” walka z analfabetyzmem dorosłych w Indiach – polityka oświatowa. Rocznik Andragogiczny. 22, (kwi. 2016), 277–286. DOI:https://doi.org/10.12775/RA.2015.016.