[1]
Nuissl, E. i Przybylska, E. 2016. Przekaz kulturowy w przestrzeni publicznej na przykładzie muzeów. Rocznik Andragogiczny. 22, (kwi. 2016), 245–266. DOI:https://doi.org/10.12775/RA.2015.014.