[1]
Stopińska-Pająk, A. 2016. Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego. Rocznik Andragogiczny. 22, (kwi. 2016), 289–300. DOI:https://doi.org/10.12775/RA.2015.017.