1.
SZCZYPKA, Alicja. Glosa do wyroku ETS z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie C-157/15. Pracownik i Pracodawca [online]. 30 czerwiec 2017, T. 3, nr 1, s. 74–82. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/PiP.2017.007.