Noga, M. „Pojęcie Wypadku Przy Pracy W świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego”. Pracownik I Pracodawca, t. 6, nr 1, październik 2021, s. 96-108, doi:10.12775/PiP.2021.007.