Szczypka, A. „Glosa Do Wyroku ETS Z Dnia 14 Marca 2017 R. W Sprawie C-157/15”. Pracownik I Pracodawca, t. 3, nr 1, czerwiec 2017, s. 74-82, doi:10.12775/PiP.2017.007.