[1]
M. Noga, „Pojęcie wypadku przy pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, PiP, t. 6, nr 1, s. 96–108, paź. 2021.