[1]
A. Lamtych, „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na skutek popełnienia przestępstwa przez pracownika”, PiP, t. 5, nr 1, s. 39–53, wrz. 2020.