Noga, M. (2021) „Pojęcie wypadku przy pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, Pracownik i Pracodawca, 6(1), s. 96–108. doi: 10.12775/PiP.2021.007.