Bonawenturski, K. (2021) „Przesłanki wydania polecenia pracy zdalnej na gruncie przepisów «tarczy antykryzysowej»”, Pracownik i Pracodawca, 6(1), s. 35–49. doi: 10.12775/PiP.2021.003.