Lamtych, A. (2020) „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na skutek popełnienia przestępstwa przez pracownika”, Pracownik i Pracodawca, 5(1), s. 39–53. doi: 10.12775/PiP.2020.003.