Szczypka, A. (2017) „Glosa do wyroku ETS z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie C-157/15”, Pracownik i Pracodawca, 3(1), s. 74–82. doi: 10.12775/PiP.2017.007.