Lamtych, Anna. 2020. „Rozwiązanie Umowy O Pracę Bez Wypowiedzenia Na Skutek popełnienia przestępstwa Przez Pracownika”. Pracownik I Pracodawca 5 (1):39-53. https://doi.org/10.12775/PiP.2020.003.