Szczypka, Alicja. 2017. „Glosa Do Wyroku ETS Z Dnia 14 Marca 2017 R. W Sprawie C-157/15”. Pracownik I Pracodawca 3 (1):74-82. https://doi.org/10.12775/PiP.2017.007.