Noga, M. (2021). Pojęcie wypadku przy pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Pracownik I Pracodawca, 6(1), 96–108. https://doi.org/10.12775/PiP.2021.007