Lamtych, A. (2020). Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na skutek popełnienia przestępstwa przez pracownika. Pracownik I Pracodawca, 5(1), 39–53. https://doi.org/10.12775/PiP.2020.003