Szczypka, A. (2017). Glosa do wyroku ETS z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie C-157/15. Pracownik I Pracodawca, 3(1), 74–82. https://doi.org/10.12775/PiP.2017.007