(1)
Noga, M. Pojęcie Wypadku Przy Pracy W świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego. PiP 2021, 6, 96-108.