(1)
Lamtych, A. Rozwiązanie Umowy O Pracę Bez Wypowiedzenia Na Skutek popełnienia przestępstwa Przez Pracownika. PiP 2020, 5, 39-53.