(1)
Szczypka, A. Glosa Do Wyroku ETS Z Dnia 14 Marca 2017 R. W Sprawie C-157/15. PiP 2017, 3, 74-82.