[1]
Lamtych, A. 2020. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na skutek popełnienia przestępstwa przez pracownika. Pracownik i Pracodawca. 5, 1 (wrz. 2020), 39–53. DOI:https://doi.org/10.12775/PiP.2020.003.