Babelyuk, Valeriy, Anatoliy Gozhenko, Galyna Dubkova, Walery Zukow, Viktor Hubyts’kyi, Sofiya Ruzhylo, Svitlana Fedyayeva, Galyna Kovalchuk, and Igor Popovych. “Causal Relationships Between the Parameters of Gas Discharge Visualization and Immunity”. Pedagogy and Psychology of Sport 7, no. 1 (March 14, 2021): 115–134. Accessed July 25, 2024. https://apcz.umk.pl/PPS/article/view/PPS.2021.07.01.008.