1.
POPADYNETS’, Oleksandr, GOZHENKO, Anatoliy, BADIUK, Nataliya, ZUKOW, Walery, KOVBASNYUK, Marta, KOROLYSHYN, Tetyana & POPOVYCH, Igor. Relationships between changes in entropy of the EEG and parameters of the immunity. Pedagogy and Psychology of Sport [online]. 10 February 2020, T. 6, nr 1, s. 24–40. [accessed 27.11.2021]. DOI 10.12775/PPS.2020.06.01.003.