Popovych, I. L., A. I. Gozhenko, V. Y. Babelyuk, W. Zukow, R. Muszkieta, T. A. Korolyshyn, G. I. Dubkova, I. M. Klishch, I. R. Mysula, V. R. Bilas, I.-S. S. Flyunt, V. M. Fil’, and L. G. Barylyak. “Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers”. Pedagogy and Psychology of Sport, vol. 6, no. 1, May 2020, pp. 121-38, doi:10.12775/PPS.2020.06.01.010.