1.
POPOVYCH, Igor L., GOZHENKO, Anatoliy I., BABELYUK, Valeriy Ye., ZUKOW, Walery, MUSZKIETA, Radosław, KOROLYSHYN, Tetyana A., DUBKOVA, Galyna I., KLISHCH, Ivan M., MYSULA, Igor R., BILAS, Volodymyra R., FLYUNT, Igor-Severyn S., FIL’, Vitaliy M. and BARYLYAK, Liliya G. Similarity Of Effects On EEG Parameters Of Aramaic, Greek Catholic And Krishnaic Prayers. Pedagogy and Psychology of Sport. Online. 28 May 2020. Vol. 6, no. 1, pp. 121-138. [Accessed 26 May 2024]. DOI 10.12775/PPS.2020.06.01.010.