1.
POPADYNETS’, Oleksandr, GOZHENKO, Anatoliy, BADIUK, Nataliya, ZUKOW, Walery, KOVBASNYUK, Marta, KOROLYSHYN, Tetyana and POPOVYCH, Igor. Relationships between changes in entropy of the EEG and parameters of the immunity. Pedagogy and Psychology of Sport. Online. 10 February 2020. Vol. 6, no. 1, pp. 24-40. [Accessed 29 May 2024]. DOI 10.12775/PPS.2020.06.01.003.